Reference

Předností společnosti Sklotex-Plasty je individuální přístup ke každéhmu obchodnímu partnerovi, vstřícnost, kreativita, kvalita a spolehlivost. Našich obchodních partnerů si vážíme a věříme, že jsou s naší prací spokojeni.

Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Robert Bosch spol.s.r.o.
Denso Manufacturing UK
TRW Autoelektronika s.r.o.
Alps Electronic Czech, s.r.o.
Narex s.r.o.
a další.

sklotex